Scroll down
Bizden...

Hizmetlerimiz

Bordro ve Özlük Dosyası Hizmetleri

• Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi (Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun yapılması ve kayda alınması),

• Personel ücret bordrolarının hazırlanması,

• Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması,

• Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması,

• Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin

• Özlük dosyalarının hazırlanması ve depolanarak saklanması

• Özlük dosyalarının mevzuata uygunluk kontrol raporlaması