Scroll down
Bizden...

Hizmetlerimiz

Geriye Dönük Teşvik Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işçilik maliyetleri üzerindeki prim yükünü hafifletmek, istihdamı artırmak, kayıtlı istihdamın teşvik etmek, gençlere ve kadınlara iş imkânı yaratmak ve vasıflı iş gücü oluşturmak adına şirketlere sunmuş olduğu bir takım sigorta primi teşvik uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar içinde en avantajlısı 6111 sayılı Kanun ile getirilen ilave “istihdama yönelik sigorta primi işveren hissesi” teşvikidir. 2020 yılına kadar devam edecek olan 6111 teşviki ile şirketler; çalışanları için 5510 sayılı Kanunun 5 puanlık indirimine ilave olarak 15,5 puan daha indirim alıp, toplamda 20,5 olan SGK İşveren hissesinin tamamı için avantaj sağlamaktadır.

6111 teşvikinin getirisi özellikle çalışan sayısı fazla olan ve ücretlerin tamamının yasal kayıtlara göre ödendiği işyerlerinde önemli kazanımlar sunmaktadır. 6111 teşvikinin kazandırmış olduğu maliyet avantajı çok büyük olmakla birlikte bilgi eksikliği, tespit zorluğu ve uygulanmasındaki karmaşıklıktan ötürü yararlanılmak istenilmesine rağmen yararlanılmamakta veya eksik yararlanılmaktadır.

Şirketler için hem cari dönem için hem de geçmiş dönemler için teşviklerden yararlanılabilmesi mümkün olup, bu bilgi notunun konusu da; şirketiniz için gerek geçmiş dönemler, gerekse cari dönemler için bu teşvikten yararlanılmasına yönelik gerekli kontrolleri yapmak, getiri ve avantajlarını hesaplamak ve çıkacak tutarları bir rapor olarak sunmaktır.

 

6111 teşvikinde asgari ücret ile SGK tavan ücret arasındaki prime esas kazancın tamamı için bu avantajdan yararlanılmaktadır. Konuya ilişkin 2018 verilerine göre 6111 teşvikinden yararlanılması durumunda şirketlerin sağlayacağı maliyet avantajı tablodaki gibidir:

İşçinin Brüt Ücreti

Sigorta Primi İşçi Hissesi (%14)

İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi (%1)

Sigorta Primi İşveren Hissesi (%20,5)

İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi (%2)

İŞVERENE TEŞVİKSİZ MALİYET (TL)

5 Puanlık Teşvik İndirimi

6111 sayılı Teşvik İndirimi (İlave 15,5 Puan İndirim)

İŞVERENE TEŞVİK SONRASI MALİYET (TL)

İŞVERENİN KAZANCI

(TL)

2.029,50

284,13

20,30

416,05

40,59

2.486,14

101,48

314,57

2.070,09

416,05

5.000,00

700,00

50,00

1.025,00

100,00

6.125,00

250,00

775,00

5.100,00

1.025,00

15.221,40

2.131,00

152,21

3.120,39

304,43

18.646,22

761,07

2.359,32

15.525,83

3.120,39

 

Buna göre brüt ücreti 5.000,00 TL olan bir çalışan için şirket maliyeti 6.125,00 TL iken, 6111 teşvikinden yararlanılması durumunda 1.025,00 TL’lik indirim sağlanarak, şirket maliyeti 5.100,00 TL’ye inmektedir. Yine SGK tavan tutarı kadar ücret alan bir çalışan için şirket maliyeti 18.646,22 TL iken, 6111 teşvikinden yararlanılması durumunda 3.120,39 TL’lik indirim sağlanarak, şirket maliyeti 15.525,83 TL’ye inmektedir. Burada üzerinde durulması gereken husus; çalışanların kazançları ve teşvikten faydalanılan süre ne kadar yüksekse şirkete olan teşvik getirisi de o ölçüde yüksek olacaktır.

6111 teşvikinin kazandırmış olduğu maliyet avantajının getirisi çok büyük olmakla birlikte bilgi eksikliği, tespit zorluğu ve uygulanmasındaki karmaşıklıktan ötürü yararlanılmak istenilmesine rağmen yararlanılmamakta veya eksik yararlanılmaktadır.

Şirketler için hem cari dönem için hem de geçmiş dönemler için teşviklerden yararlanılabilmesi mümkündür. Cari dönemlerde bu paralar ilgili ayda şirketin hesabına yansıtılmaktadır.

Teşviklerden geçmişe dönük olarak yararlanılması (01.03.2011 tarihinden bu yana) ve bu dönemler için toplu iade hakkı da söz konusu iken, SGK tarafından 2015 yılında çıkarılan 2015/10 sayılı Genelge ile geriye dönük yararlanma koşulu ortadan kaldırılmıştır. Buna istinaden şirketler dava yoluyla hakkını arama yoluna gitmiş, gerek Genelgenin iptaline ilişkin İdari Yargıda, gerekse de geriye dönük teşvik tutarlarından faydalanmaya ilişkin Adli Yargıda davalar açılmış ve genel olarak da bu davalar ilk derece mahkemelerinde şirketler lehine sonuçlanmıştır.

Nihayetinde şirketler ve SGK arasındaki bu uyuşmazlığın giderilmesine yönelik bir üst normun, yani Kanunun düzenlenmesi zaruri hale gelmiştir. TBMM'de kabul edilen Torba Yasa ile bu durum netleştirilmiş olup 1 (bir) ay içerisinde SGK’ya başvuru yapan şirketlerin başvuruları kabul edilecek ve geçmişe yönelik tespit edilen toplu tutarlar şirketlere iade edilecektir. Bu kapsamda söz konusu 1 aylık süreye hazırlanmak için, tüm incelmelerin sağlıklı bir şekilde yapılması, bildirge, dilekçe vb. dokümanların hazırlanarak, SGK başvurularının yapılması için tüm sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan şirketinizin geçmiş dönem teşvik tutarlarının hesaplanması ve tarafınıza raporlanması ile ilgili HERHANGİ BİR ÜCRET TALEBİ OLMAKSIZIN BİR ÇALIŞMA YAPILABİLMESİ de söz konusudur. Çıkacak sonuca göre şirketiniz açısından ciddi maliyet avantajı oluşması durumunda, bununla ilgili başvuru ve diğer sözleşme süreçleri tamamlanacaktır. Bu çalışmayı yapabilmek için şirketinizin e bildirge şifrelerine ihtiyaç duyulmakta olup, yapılacak gizlilik sözleşmesi ile bir an önce bu çalışmanın yaptırılması ve şirket kazancının hesap ettirilmesi önerilmektedir.

Geçmiş dönem teşvik tutarlarının iade alınmasına ilişkin süreç içerisinde herhangi bir ücret talebi bulunmamakta olup, SGK tarafından iade tutarının şirketiniz hesaplarına yatırılmasından sonra hizmet faturası düzenlenecektir.

 

UZMAN GLOBAL'LE GERİYE DÖNÜK TEŞVİK VE TASARRUF AVANTAJI RAPORUNUZU ÜCRETSİZ OLARAK ALMAK VE FİYAT TEKLİFİ İÇİN BİZE ULAŞIN.