Paylaşalım

PRATİK BİLGİLER

PRATİK BİLGİLER

 • 01

  5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları 2018

 • 02

  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İdari Para Cezaları 2018

 • 03

  4857 Sayılı İş Kanunu İPC Tutarları 2018

 • 04

  6331 Sayılı İSG Kanunu İPC Tutarları 2018

 • 05

  Asgari Ücret (01.01.2018-31.12.2018)

 • 06

  Sakatlık İndirim Tutarları (2018 Yılı)

 • 07

  Gelir Vergisi Tarifesi (2018 Yılı)

 • 08

  Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

 • 09

  4904 sayılı Kanun (İşkur) İdari Para Cezaları

 • 10

  Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları

 • 11

  Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları

 • 12

  Çalışma İzni Harç Tutarları(2018 Yılı)

 • 13

  6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu İdari Para Cezaları

 • 14

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Fihristi

 • 15

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Fihristi

 • 16

  6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Fihristi

 • 17

  4857 Sayılı İş Kanunu Fihristi

 • 18

  Damga Vergisi (2018 yılı)

 • 19

  İşsizlik Ödeneği

 • 20

  SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

 • 21

  Yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) Listesi

 • 22

  Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler

 • 23

  Yaklaşık Yapı Birim Maliyetleri (2017 yılı)

 • 24

  SGK İşten Çıkış Kodları

 • 25

  SGK Eksik Gün Nedeni ve Kodları